90 DAYS MENTORING 5

Đây là chương trình tôi thích nhất nó xuất phát từ cá nhân tôi từ hồi bắt đầu giao dịch forex. Tôi ao ước một Mentor tư vấn các bước đi vững chắc bởi vì không ai nói cho tôi biết cần học cái nào loại bỏ cái nào, làm gì trước làm gì sau, làm gì đúng làm gì sai

Hành trình từ đâu đến đâu và tôi thật sự cần người dắt tôi qua các trở ngại của cuộc chơi. Để tôi không phải mất 30.000$ đầu tiên và chỉ học được mỗi quản lý vốn.

Vì thế tôi tạo ra chương trình này cùng đồng hành với người bạn cần tôi giúp trong 90 ngày và ra được kết quả mục tiêu trên thời gian thực .

Chỉ có 5 người trong 1 nhóm tương tác trực tiếp cùng tôi 90 ngày với mục tiêu rỏ ràng và chính xác

Bạn cần trải qua các kiến thức cơ bản dưới 2 thách thức mà tôi tạo ra hãy tham gia chúng trước khi đến đây

 

Tìm hiểu thêm

THAM GIA CÁC THỬ THÁCH CÙNG TÔI

 

Tôi tạo ra các thách thức này cùng tìm kiếm nhóm đồng hành với hệ thống giao dịch theo xu hướng  Follow Trend ( FTFX ) đơn giản . Tôi chỉ có 3 chương trình cùng các bạn và nâng tầm kiến thức cùng modul thử thách đầy hấp dẫn 

 

21 Ngày Cùng Nhau Tạo Lập Hệ Thống Giao Dịch Forex Bền Vững Và Đáng Tự Hào.

Thời gian 3 tuần lễ giúp bạn ghép nối những kiến thức rời rạc tạo thành một công việc có hệ thống nghiêm túc và bền vững. Chương trình cũng tạo ra những cơ hội hợp tác mạnh mẽ để cộng hưởng cùng nhau giữa một cộng đồng cùng tư duy và phẩm chất.

tham gia thử thách

Bạn cần hỗ trợ 

Kết nối phần liên hệ hoặc gửi mail cho tôi

Liên Hệ FTFX